Οι υπηρεσίες μας

Τι αναλαμβάνουμε

Οι διαδικασίες μας

Πώς δουλεύουμε;

1

Πραγματοποιούμε μια πρώτη συνάντηση για την προσέγγιση του έργου

Επισκεπτόμαστε τον χώρο για τον οποίο ενδιαφέρεστε

2

Υποβάλλουμε εγγράφως την προσφορά μας και υπογράφουμε το σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας

3

Προχωράμε στο σχεδιασμό του έργου

4

Ξεκινά η υλοποίηση του πλάνου μας